chiffons بازار اقتصادی خبرنگار مازندران

chiffons: بازار اقتصادی خبرنگار مازندران قیمت بازار هتل اتاق

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی هیچ مسئله تامین مالی با خروج احتمالی آمریکا از برجام پیش نمی‌آید / سیف

رییس کل بانک مرکزی با بیان این که هیچ مشکلی راجع به تامین مالی و بحث سرمایه با خروج احتمالی آمریکا از برجام وجود ندارد، تصریح کرد: سناریوهای متفاوت راجع به برجا

هیچ مسئله تامین مالی با خروج احتمالی آمریکا از برجام پیش نمی‌آید / سیف

سیف: هیچ مسئله تامین مالی با خروج احتمالی آمریکا از برجام پیش نمی آید

عبارات مهم : اروپا

سناریوهای متفاوت راجع به برجام بررسی شده است و راهکارهای متفاوت نیز در دستور کار است.

رییس کل بانک مرکزی با بیان این که هیچ مشکلی راجع به تامین مالی و بحث سرمایه با خروج احتمالی آمریکا از برجام وجود ندارد، تصریح کرد: سناریوهای متفاوت راجع به برجام بررسی شده است و راهکارهای متفاوت نیز در دستور کار است.

به گزارش تسنیم، ولی الله سیف، در حاشیه ششمین همایش تجاری و بانکی کشور عزیزمان ایران و اروپا در جمع خبرنگاران گفت: همایش تجاری کشور عزیزمان ایران و اروپا به منظور بررسی پرسشها در روابط میان کشور عزیزمان ایران و اروپا و آشنایی و برطرف پرسشها تجاری و بانکی از سه سال پیش با یک همایش در پایتخت کشور عزیزمان ایران و یک همایش در فرانکفورت با نشانه گسترش و اصلاح روابط شروع شد و توانسته تا پیشرفت هایی در بحث بانکداری و اقتصاد را در روابط میان کشور عزیزمان ایران و اروپا با همکاری بانک های بزرگ اروپایی ایجاد کند.

هیچ مسئله تامین مالی با خروج احتمالی آمریکا از برجام پیش نمی‌آید / سیف

رییس کل بانک مرکزی با بیان این که هیچ مشکلی راجع به تامین مالی و بحث سرمایه با خروج احتمالی از برجام وجود ندارد، تصریح کرد: سناریوهای متفاوت راجع به برجام بررسی شده است و راهکارهای متفاوت نیز در دستور کار است.

وی ادامه داد: پرسشها بر اساس روال پیش می رود و هیچ نگرانی وجود ندارد.

رییس کل بانک مرکزی با بیان این که هیچ مشکلی راجع به تامین مالی و بحث سرمایه با خروج احتمالی آمریکا از برجام وجود ندارد، تصریح کرد: سناریوهای متفاوت راجع به برجا

واژه های کلیدی: اروپا | ایران | همایش | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog